Global cargo directoryrail-terminals › Voinovka rail yard information

General yard information

Station name:

Voinovka

Rail network:

1520 network

Rail gauge:

1520 mm

Country:

Russia (RU)

Do you provide logistics services at Voinovka rail yard?

Alternative rail terminals near Voinovka

Kurgan

Towns near Voinovka rail terminal

Antipino, Borovskiy, Tyumen, Melioratorov, Moskovskiy, Vinzili, Onokhino, Chervishevo, Bogandinskiy, Zavodouspenskoye, Tugulym, Yalutorovsk, Lugovskoy, Nizhnyaya Tavda, Isetskoye, Yushala, Zavodoukovsk, Yertarskiy, Shatrovo, Yarkovo