Global cargo directoryrail-terminals › Ukhta rail yard information

General yard information

Station name:

Ukhta

Rail network:

1520 network

Rail gauge:

1520 mm

Country:

Russia (RU)

Do you provide logistics services at Ukhta rail yard?

Towns near Ukhta rail terminal

Ukhta, Shudayag, Sosnogorsk, Yarega, Vodnyy, Borovoy, Nizhniy Odes, Voyvozh, Sindor, Troitsko-Pechorsk, Izhma, Vuktyl, Yemva, Ust’-Kulom, Ust-Tsilma, Kortkeros, Ust’-Vym’, Mikun’, Kozhva, Koslan