Global cargo directoryrail-terminals › Tygda rail yard information

General yard information

Station name:

Tygda

Rail network:

1520 network

Rail gauge:

1520 mm

Country:

Russia (RU)

Do you provide logistics services at Tygda rail yard?

Towns near Tygda rail terminal

Priiskovyy, Nerchinsk, Arbagar, Kholbon, Baley, Shilka, Chernyshevsk, Kokuy, Pervomayskiy, Shelopugino, Sretensk, Vershino-Darasunskiy, Kalanguy, Zhireken, Vershino-Shakhtaminskiy, Bukachacha, Gazimurskiy Zavod, Verkh-Usugli, Olovyannaya, Mogoytuy