Global cargo directoryrail-terminals › Priobye rail yard information

General yard information

Station name:

Priobye

Rail network:

1520 network

Rail gauge:

1520 mm

Country:

Russia (RU)

Do you provide logistics services at Priobye rail yard?

Alternative rail terminals near Priobye

Verkhnekondinskaya

Towns near Priobye rail terminal

Priob’ye, Andra, Sherkaly, Nyagan, Igrim, Kommunisticheskiy, Beloyarskiy, Zelenoborsk, Agirish, Berëzovo, Sovetskiy, Yugorsk, Khulimsunt, Pionerskiy, Malinovskiy, Khanty-Mansiysk, Pelym, Uray, Ous, Saranpaul’