Global cargo directoryrail-terminals › Petrozavodsk rail yard information

General yard information

Station name:

Petrozavodsk

Rail network:

1520 network

Rail gauge:

1520 mm

Country:

Russia (RU)

Do you provide logistics services at Petrozavodsk rail yard?

Alternative rail terminals near Petrozavodsk

Nigozero, Niirala Raja

Towns near Petrozavodsk rail terminal

Petrozavodsk, Shuya, Matrosy, Yanishpole, Pryazha, Kondopoga, Kvartsitnyy, Syapsya, Essoyla, Sheltozero, Veshkelitsa, Girvas, Shal’skiy, Vazhiny, Shun’ga, Podporozh’ye, Voznesen’ye, Suoyarvi, Svir'stroy, Pudozh