Global cargo directoryrail-terminals › Makhachkala rail yard information

General yard information

Station name:

Makhachkala

Rail network:

1520 network

Rail gauge:

1520 mm

Country:

Russia (RU)

Do you provide logistics services at Makhachkala rail yard?

Towns near Makhachkala rail terminal

Makhachkala, Kyakhulay, Tarki, Novyy Khushet, Leninkent, Shamkhal, Kaspiysk, Shamkhal-Termen, Tyube, Korkmaskala, Paraul, Karabudakhkent, Manaskent, Sulak, Manas, Kafyr-Kumukh, Buynaksk, Uchkent, Nizhneye Kazanishche, Nizhniy Dzhengutay