Global cargo directoryrail-terminals › Koity rail yard information

General yard information

Station name:

Koity

Rail network:

1520 network

Rail gauge:

1520 mm

Country:

Russia (RU)

Do you provide logistics services at Koity rail yard?

Alternative rail terminals near Koity

Syktyvkar

Towns near Koity rail terminal

Ezhva, Zelenets, Sedkyrkeshch, Syktyvkar, Ust’-Vym’, Kortkeros, Aykino, Zheshart, Mikun’, Yb, Yemva, Mordino, Yarensk, Vizinga, Urdoma, Sindor, Koygorodok, Ust’-Kulom, Il’insko-Podomskoye, Kharitonovo