Global cargo directoryrail-terminals › Petropavlovsk (eksp.) rail yard information

General yard information

Station name:

Petropavlovsk (eksp.)

Rail network:

1520 network

Rail gauge:

1520 mm

Country:

Kazakhstan (KZ)

Do you provide logistics services at Petropavlovsk (eksp.) rail yard?

Alternative rail terminals near Petropavlovsk (eksp.)

Petropavlovsk, Taincha, Chaglinka, Kokshetau, Kokshetau I

Towns near Petropavlovsk (eksp.) rail terminal

Petropavl, Bishkul, Smirnovo, Bulayevo, Yavlenka, Taiynsha, Birlestik, Sergeyevka, Akkol’, Kokshetau, Saumalkol’, Troyebratskiy, Timiryazevo, Būrabay, Talshik, Shchuchinsk, Kishkenekol’, Novoishimskiy, Stepnyak, Makinsk