Global cargo directoryrail-terminals › Chaglinka rail yard information

General yard information

Station name:

Chaglinka

Rail network:

1520 network

Rail gauge:

1520 mm

Country:

Kazakhstan (KZ)

Do you provide logistics services at Chaglinka rail yard?

Alternative rail terminals near Chaglinka

Kokshetau, Kokshetau I, Taincha, Petropavlovsk, Ak-Kul, Petropavlovsk (eksp.), Altyntau

Towns near Chaglinka rail terminal

Kokshetau, Akkol’, Taiynsha, Būrabay, Shchuchinsk, Birlestik, Saumalkol’, Makinsk, Balkashino, Stepnyak, Yavlenka, Smirnovo, Shantobe, Sergeyevka, Bishkul, Talshik, Petropavl, Novoishimskiy, Bulayevo, Akkol