Global cargo directoryrail-terminals › Balkhash rail yard information

General yard information

Station name:

Balkhash

Rail network:

Kazakhstan Railways

Rail gauge:

1520 mm

Country:

Kazakhstan (KZ)

Do you provide logistics services at Balkhash rail yard?

Other rail terminals near Balkhash

Taldy- Kurgan, Karaganda, Kapchagai, Zhanaaul, Burundai, Medeu, Alma-Ata 1, Zhety Su, Alma-Ata 2

Towns near Balkhash rail terminal

Balkhash, Gülshat, Saryshagan, Karkaralinsk, Üshtöbe, Atasu, Kirovskiy, Abay, Karabulak, Aktas, Novodolinskiy, Shakhtinsk, Saryözek, Shu, Tekeli, Temirtau, Aktau, Sarkand, Boralday, Georgiyevka