Global cargo directories ports railway yards airports

Railway yard directory Shenzhen

General rail yard information

Station name: Shenzhen
Rail network: CR (China Railway Corporation)
Rail gauge: 1435 mm
Country: China (CN)

Closest rail terminals to Shenzhen

Guangzhou

Nearest localities

Shenzhen, Zhuhai, Humen, Zhongshan, Danshui, Shilong, Xiaolan, Huangpu, Daliang, Jiangmen, Huizhou, Luoyang, Licheng, Guangzhou, Foshan, Pingshan, Shaping, Taicheng, Sanbu, Haicheng