Global cargo directoryrail-terminals › Jilin rail yard information

General yard information

Station name:

Jilin

Rail network:

CR (China Railway Corporation)

Rail gauge:

1435 mm

Country:

China (CN)

Do you provide logistics services at Jilin rail yard?

Towns near Jilin rail terminal

Jinchang, Ehen Hudag, Wuwei, Qingshizui, Zhangye, Arou, Haomen, Dongchuan, Quankou, Mole, Qilian, Zhamashi, Qiaotou, Ha’ergai Dadui, Sanjiaocheng, Shaliuhe, Yeniugou, Xihai, Duoba, Xining