Global cargo directoryrail-terminals › Jiayuguan rail yard information

General yard information

Station name:

Jiayuguan

Rail network:

CR (China Railway Corporation)

Rail gauge:

1435 mm

Country:

China (CN)

Do you provide logistics services at Jiayuguan rail yard?

Towns near Jiayuguan rail terminal

Jiayuguan, Jiuquan, Laojunmiao, Yanglong, Yeniugou, Zhangye, Zhamashi, Qilian, Arou, Ehen Hudag, Dunhuang, Mole, Shaliuhe, Dalain Hob, Ha’ergai Dadui, Jinchang, Qingshizui, Haomen, Xihai, Sanjiaocheng