Global cargo directories ports railway yards airports

Railway yard directory Harbin

General rail yard information

Station name: Harbin
Rail network: CR (China Railway Corporation)
Rail gauge: 1435 mm
Country: China (CN)

Nearest localities

Harbin, Hulan, Zhaodong, Lanxi, Acheng, Shuangcheng, Bayan, Binzhou, Suihua, Zhaozhou, Qinggang, Wangkui, Anda, Zhaoyuan, Wuchang, Yushu, Shangzhi, Longfeng, Qingan, Shanhetun