Global cargo directoryrail-terminals › Guangzhou rail yard information

General yard information

Station name:

Guangzhou

Rail network:

CR (China Railway Corporation)

Rail gauge:

1435 mm

Country:

China (CN)

Do you provide logistics services at Guangzhou rail yard?

Other rail terminals near Guangzhou

Shenzhen

Towns near Guangzhou rail terminal

Huangpu, Guangzhou, Foshan, Daliang, Humen, Shilong, Licheng, Xiaolan, Zhongshan, Jiangmen, Qingyuan, Luoyang, Zhuhai, Shaping, Shenzhen, Huizhou, Zhaoqing, Danshui, Sanbu, Taicheng