Global cargo directoryports › Makhachkalinski Port port information

General port information

Port name

Makhachkalinski Port

Port code

RUMCX

3-letter code

MCX

Country

(RU)

Do you provide logistics services at port of Makhachkalinski Port?

Towns near Makhachkalinski Port port

Makhachkala, Kyakhulay, Tarki, Novyy Khushet, Leninkent, Shamkhal, Shamkhal-Termen, Tyube, Korkmaskala, Kaspiysk, Sulak, Paraul, Karabudakhkent, Manaskent, Kafyr-Kumukh, Manas, Uchkent, Buynaksk, Nizhneye Kazanishche, Nizhniy Dzhengutay