Global cargo directoryports › Mishima-Kawanoe port information

General port information

Port name

Mishima-Kawanoe

Port code

JPMKX

3-letter code

MKX

Country

Japan (JP)

Do you provide logistics services at port of Mishima-Kawanoe?

Cargo terminals at Mishima-Kawanoe port

Kaneko International Container Terminal (KNCT)
Muramatsu Berth No. 8 (MM8)

Towns near Mishima-Kawanoe port

Kawanoechō, Kan’onjichō, Niihama, Motoyama, Ikedachō, Mitoyo, Saijō, Tadotsu, Marugame, Utazu, Sakaidechō, Innoshima, Kochi, Ino, Wakimachi, Fukuyama, Onomichi, Kasaoka, Takamatsu, Kamogatachō-kamogata

Alternative ports near Mishima-Kawanoe

Niihama, Takuma, Fukuyama, Imabari, Onomichi-Itozaki, Kochi, Mizushima, Takamatsu, Matsuyama, Kure