Global cargo directoryports › Luzhou port information

General port information

Port name

Luzhou

Port code

CNLZU

3-letter code

LZU

Country

China (CN)

Do you provide logistics services at port of Luzhou?

Towns near Luzhou port

Luzhou, Taifu, Naxi, Yunjin, Hejiang, Fuji, Zhutuo, Xuantan, Huguo, Ji’an, Xianlong, Shima, Songgai, Hegeng, Wujian, Zhuyang, Qingjiang, Baofeng, Jiang’an, Qingsheng

Luzhou - direct port connections

Chongqing

Alternative ports near Luzhou

Chongqing