Global cargo directoryports › Huizhou port information

General port information

Port name

Huizhou

Port code

CNHUI

3-letter code

HUI

Country

China (CN)

Do you provide logistics services at port of Huizhou?

Towns near Huizhou port

Danshui, Pingshan, Huizhou, Shenzhen, Luoyang, Haikuotiankong, Shilong, Shanwei, Dongguan, Humen, Licheng, Zhuhai, Heyuan, Donghai, Dasha, Zhongshan, Shiqiao, Daliang, Jieshi, Guangzhou

Huizhou - direct port connections

Yantian

Alternative ports near Huizhou

Yantian, Hong Kong, Da Chan Bay, Shekou, Nansha, Zhuhai, Huangpuxingang, Macau, Huangpu, Guangzhou