Global cargo directoryports › Chongqing port information

General port information

Port name

Chongqing

Port code

CNCQI / CNCKG

3-letter code

CQI / CKG

Country

China (CN)

Do you provide logistics services at port of Chongqing?

Cargo terminals at Chongqing port

Cuntan Terminal (CUNTAN)

Chongqing - port connections

Shanghai

Towns near Chongqing port

Mudong, Longxing, Yufengshan, Shuanghekou, Huixing, Ersheng, Shichuan, Shuangfengqiao, Jiangbei, Wangjia, Huimin, Fengsheng, Maliuzui, Cuiyun, Shuanglonghu, Luoqi, Dongwenquan, Yuanyang, Chongqing, Mu’er