Global cargo directoryairports › Roschino airport information

General airport information

Airport name:

Roschino

IATA code:

TJM

ICAO code:

USTR

Country:

Russia (RU)

Do you provide logistics services at Roschino airport?

Towns near Roschino airport

Moskovskiy, Tyumen, Melioratorov, Antipino, Chervishevo, Borovskiy, Onokhino, Vinzili, Zavodouspenskoye, Tugulym, Bogandinskiy, Lugovskoy, Yushala, Nizhnyaya Tavda, Turinskaya Sloboda, Yertarskiy, Isetskoye, Yalutorovsk, Shatrovo, Tavda