Global cargo directories ports railway yards airports

Cargo airport directory Roschino

General airport information

Airport name: Roschino
IATA code: TJM
ICAO code: USTR
Country: Russia (RU)

Nearest localities

Moskovskiy, Tyumen, Melioratorov, Antipino, Chervishevo, Borovskiy, Onokhino, Vinzili, Zavodouspenskoye, Tugulym, Bogandinskiy, Lugovskoy, Yushala, Nizhnyaya Tavda, Turinskaya Sloboda, Yertarskiy, Isetskoye, Yalutorovsk, Shatrovo, Tavda